مشخصات فردی

الف- مشخصات فردی
یحیی فوزی، متولد ۱۳۳۹، دارای مدرک دکتری علوم سیاسی، عضو هیأت علمی رسمی قطعی دانشگاه بین‏المللی امام خمینی،استاد پایه۲۷٫
ب- سوابق تحصیلی:
دیپلم ریاضی فیزیک
کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۶۷
کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۰
دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۷