بیوگرافی

الف- مشخصات فردی:
یحیی فوزی، متولد ۱۳۳۹، دارای مدرک دکتری علوم سیاسی، عضو هیأت علمی رسمی قطعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،استاد پایه۲۷٫
ب- سوابق تحصیلی:
دیپلم ریاضی فیزیک
کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۶۷
کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۰
دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۷

درباره نویسنده