عدالت در اندیشه سیاسی اسلام :مفهوم شناسی و راهبردها

۶٫fozi

درباره نویسنده