موضع ‌گیری‌ علمای‌ جهان‌ اسلام‌ درباره‌ تشیع‌‏

موضع ‌گیری‌ علمای‌ جهان‌ اسلام‌ درباره‌ تشیع‌‏
قلم : شهيد دكتر فتحي‌ شقاقي‌
ترجمه‌ : استاد سيدهادي‌ خسروشاهی
http://iscq.ir/?part=menu&inc=menu&id=272

درباره نویسنده