بسمه تعالي

«خلاصه‏اي از سوابق و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي»
(تا پايان سال 1392 )
الف- مشخصات فردي:
يحيي فوزي، متولد 1339، داراي مدرك دكتري علوم سياسي، عضو هيأت علمي رسمي قطعي دانشگاه بين‏المللي امام خميني،استاد پايه27.
ب- سوابق تحصيلي:
ديپلم رياضي فيزيك
كارشناسي علوم سياسي از دانشگاه تهران در سال 1367
كارشناسي ارشد روابط بين الملل از دانشگاه تهران در سال 1370
دكتري علوم سياسي از دانشگاه تهران در سال 1377
ج- سوابق آموزشي:
داراي22 سال سابقه تدريس دردانشگاه در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشدودكتري كه برخي عناوين دروس مزكور به شرح زير است:
– سمینار روابط خارجی ایران
-سمینار جنبشهای اسلامی معاصر
– سياست خارجي ايران
-تاريخ تحولات سياسي اجتماعي در ايران
— انقلاب اسلامي ایران
– سمينار تحولات سیاسی ايران از 1324 تا 1357
– مباني انديشه سياسي در اسلام و ايران
– انقلاب اسلامي ايران و بازتاب آن
– اسلام و ايران
– جنبشهای اسلامی معاصر
– افكار و انديشه‌هاي سياسي در اسلام و ايران
– مسائل سياسي اقتصادي جهان سوم
– انديشه سياسي در اسلام معاصر

دـ- سوابق پژوهشي:

دـ -1- مقالات مندرج در نشريات مصوب وزارت علوم(علمي-پژوهشي) و ISI
1-جريان شناسي فكري جنبش بيداري اسلامي،فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي، شماره 33، تابستان 1392
2-وضعيت جريانات اسلام گرا در الجزاير و چشم انداز آينده ، فصلنامه روابط خارجي، شماره 20، زمستان 1392
3-تمدن اسلامي از ديدگاه امام خميني، فصلنامه تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي، شماره 9، زمستان 1391
4-تاثیر ژئوپلتیک بر الگوی سیاسی مورد حمایت شیعیان در کشورهای مختلف – فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامي، شماره 9، پائیز 1391
5-بررسی تطبیقی اندیشه سیاسی جنبش اخوان المسلمین و انقلاب اسلامی در ایران –فصلنامه علمي پژوهشي شیعه شناسی ش 36 ، زمستان 1390
6-سمت و سوی تحولات سياسي اجتماعی بعد از انقلاب در ایران-فصلنامه علمي – پژوهشي سیاست –دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،ش 39 ،تابستان 1390
7-ابعاد و روند تحولات سیاسی در ایران بعد از انقلاب – فصلنامه علمي – پژوهشي سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،ش 41 ،زمستان 1390
8-گونه شناسی جنبشهای اسلامی معاصر-فصلنامه علمي – پژوهشي مطالات راهبردی –شماره 50 زمستان 89
9- برسی مقایسه ای جنبشهای سیاسی شیعی و اهل سنت ،رهیافت ،زمستان 89
10-تفاوت شناسی اهداف حکومت دینی با حکومت سکولار –فصلنامه علوم سیاسی –شماره 51 پائیز 89
11- بررسی رابطه هویت ملی و امنیت اجتماعی در ایران –فصلنامه علمی –پژوهشی انتظام اجتماعی –سال سوم شماره دوم زمستان 1390
12-اصول تفكر سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در دهه اول انقلاب ، نشريه جستار هاي سياسي معاصر، شماره 6، پاييز و زمستان 1391

13-بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت اجتماعی در اسلام و غرب – فصلنامه علمي – پژوهشي متين-ش48 پائیز 1389
14- مباني و اهداف توسعه سياسي از ديدگاه امام خميني -فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي، شماره 19، زمستان 1388
15-طبقه متوسط جديد و تاثيرات آن در تحولات سياسي بعد از انقلاب اسلامي در ايران،
فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي، شماره 17، تابستان 1388
16-جايگاه دين در عرصه علوم انساني در ايران بعد از انقلاب: گفتمانها و راهبردها- فصلنامه علمي – پژوهشي متين-ش43 سال 1388
17-مباني نظري دو رويكرد سلبي و ايجابي به مهندسي فرهنگي
فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي، شماره 15، زمستان 1387
18-بررسي تطبيقي خرده گفتمان‌‌هاي سياسي اسلامگرا در ايران قبل از انقلاب وتاثیر آنها در شکل گیری نظام سیاسی بعد از انقلاب- فصلنامه علمي پژوهشي علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی- فصلنامه علوم اجتماعي ، شماره 43، پاييز و زمستان 1387
19-زنان و حكومت ديني در ايران: بررسي پيامدهاي گفتمان انقلاب اسلامي در مورد جايگاه سياسي – اجتماعي زنان -فصلنامه علمي – پژوهشي متين- شماره سي و نهم1387
20-پيامدهاي بحث در مورد حد و حدود اختيار دولت بعد از انقلاب بر انديشه سياسي شيعه- فصلنامه علمي – پژوهشي متين سال دهم، شماره 38، بهار 1387
21-امام خميني و جهاني شدن، فصلنامه علمي پژوهشي متين، شماره 36 سال 1386
22-استراتژي و عملكرد سازمان مجاهدين خلق در مواجهه با جمهوري اسلامي، فصلنامه علمي پژوهشي متين، شماره 34، بهار 86
23-مواضع مراجع تقليد شيعه در ايران در مواجهه با الگوي نوسازي پهلوي دوم، فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات تاريخي دانشگاه مشهيد، زمستان 84
24-توانايي گفتمان اصلاح‌طلبانه اسلامگرايان شيعي در ايران- مجله علمي پژوهشي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران1384
25-پيامدهاي تغييرات جمعيتي در ايران بعد از انقلاب بر مشروعيت نظام سياسي در ايران، فصلنامه علمي پژوهشي انجمن جامعه‌شناسي ايران پاييز 83
26-تحولات فقه سياسي شيعه در مواجهه با روند نوسازي بعد از انقلاب در ايران، فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات اسلامي دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد، تابستان 83
27-مقاله ISI با عنوان :
The concept of Justice in Islamic political Thought-Life Science Journal 2013:10(2s)
28-مقاله ISI با عنوان :
Causes of the formation and nature of political movements in Bahrain -Life Science Journal -2012:9(4

دـ -2- مقالات مندرج در ديگر نشريات معتبر
31-نقش حكومت در تربيت ؛ بررسي مقايسه اي ديدگاه افلاطون و امام خميني (ره)
دو فصلنامه اسلام و پژوهش هاي تربيتي، شماره 5، بهار و تابستان 1390
32-ولايت فقيه در فقه سياسي ما-زمانه-شماره 65-بهمن 86
33-علل ساختاري رخداد انقلاب در ايران، فصلنامه علوم سياسي، تابستان 85
34-چالشهاي ايدئولوژيك در اسرائيل، فصلنامه مطالعات منطقه‌اي
35-مباني انديشه‌اي گروههاي سياسي اسلامگرا در ايران قبل از انقلاب، متين، پاييز 83
36-علل ارادي رخداد انقلاب در ايران، فصلنامه متين، زمستان 83
37-امام خميني و هويت جمعي، فصلنامه متين، بهار 82
38-امام خميني و هويت ملي در ايران، فصلنامه مطالعات ملي1380
39-انقلاب اسلامي و الگوي بديل نوسازي، متين، تابستان 79
40-جمهوري اسلامي و چالشهاي نظري، متين 3 و4، پاييز 78
41-مذهب و توسعه در ايران، متين، تابستان 78
42-چالشهاي فرهنگي انقلاب اسلامي، نامه پژوهش، شماره 7، زمستان 76

دـ -3- مقالات ارائه شده در كنفرانسهاي علمي
– كنفرانسهاي خارجی
1- مالزی 1389-همایش علوم انسانی ، عنوان مقاله : مقاله گونه شناسی جنبشهای اسلامی معاصر
2- چین 1388-همایش علوم انسانی ، عنوان مقاله : تاثیر دین در عرصه علوم انسانی
3- اندونزی 1387- عنوان مقاله : مردم سالاری دینی در ایران
4- قازان ،جمهوری تاتارستان 1387- همایش انقلاب ایران در دهه چهارم ، عنوان مقاله : آینده انقلاب ایران در دهه چهارم
5- مسكو 1386، عنوان مقاله : اسلام و جهاني شدن
6- كرواسي، 1383- عنوان مقاله : اسلام و تروريسم
– كنفرانسهاي داخلی
7-تاثير سيره سياسي پيامبر بر انديشه سياسي در اسلام-تهران پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي –زمستان 86
8-پيامدهاي نظري تعامل مذهب و نوسازي در ايران، مجموعه مقالات همايش دانشگاه شهيد بهشتي، 1380
9-بررسي نقش امام خميني در رفع مواضع نظري اقتصادي بعد از انقلاب، مجموعه مقالات همايش دانشگاه شيراز ، 1379
10-كنگره بررسي انديشه‌هاي اقتصادي امام خميني، امام خميني و اقتصاد اسلامي، تهران: دانشگاه تربيت مدرس، پژوهشكده اقتصاد، خرداد 1379

دـ-4- تأليف كتاب
1- جنبشها وجریانات اسلامگرا در جهان اسلام : بررسی منطقه ای (در حال انتشار1392 )
2-مذهب و مدرنيزاسيون در ايران، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381
3-سازمان كنفرانس اسلامي، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1379
4- انديشه سياسي امام خميني، قم: نشر دانشگاه معارف، 1384(ویرایش اول )
5-انديشه سياسي امام خميني، قم: نشر دانشگاه معارف، 1387(ویرایش دوم )
6-اندیشه سیاسی بعد از انقلاب در ایران- انتشارات امام خمینی و انقلاب اسلامی 1387
7- تحولات سياسي اجتماعي ايران بعد از انقلاب، تهران: نشر عروج، 1385(دوجلد)
8-امام خميني و هويت ملي در ايران، تهران: نشر مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1385
9-اندیشه و سیره مدیریتی امام خمینی ،سازمان مدیریت ،1389
10-روزشمار جنگ ايران و عراق، جلد 43، تهران: نشر مركز مطالعات جنگ ، 1380
11-روز شمار جنگ ايران و عراق، جلد 44، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، 1381
12-گفتمان اصلاحات در ايران، تهران: بسیج اساتید دانشگاه شهيد بهشتي، 1381
13- نظارت بر مجموعه مقالات مردم‌سالاري ديني (سه جلد)، تهران: نشر عروج،1385
14-مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (در حال انتشار 1392 )
15-تحول دولت و گفتمانهای سیاسی در ایران بعد از انقلاب –دانشگاه معارف قم (در حال انتشار 1392)
14- راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه
و-1- راهنمايي پايان‌نامه(حدود 40 پایان نامه )
و-2- مشاوره پايان‌نامه(حدود 50 پایان نامه )
ز- سوابق همکاری های علمی
– سردبير و عضو هيأت تحريريه پژوهشنامه دانشكده علوم انساني دانشگاه بين‏المللي امام خميني
عضو هيأت تحریریه فصلنامه علمی –پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی-دانشگاه معارف قم
عضو هيأت تحريريه فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام-دانشگاه شاهد
عضو هيأت تحريريه فصلنامه مطالعات جهان اسلام-دانشگاه بین المللی امام خمینی
عضو هیات مدیره انجمن علمی مطالعات انقلاب اسلامی
-عضو انجمن علمی علوم سیاسی ایران
-عضوهیات مدیره انجمن علمی انقلاب اسلامی
-عضو کمیته علمی همایش علمی درامدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی- دانشگاه تهران
-عضو کمیته علمی جشنواره بین المللی فارابی
-ارتباط
Email: Yahyafozi@yahoo.com
تلفن: 66712930
موبايل: 09121593054

درباره نویسنده