وب سایت شخصی دکتر یحیی فوزی

كاربرد سلاح شيميايي در جنگ توسط عراق

جزئياتي از چگونگي كاربرد سلاح شيميايي در جنگ توسط عراق