معرفي کتاب درآمد(مروري بركارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران …

معرفي کتاب درآمد(مروري بركارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران …

معرفي کتاب درآمد(مروري بركارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران)

درآمد

مروري بركارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران

آغازي مبارك براي تدوين صحيح و ثبت دقيق

كارنامه افتخارآميز انقلاب اسلامي ايران در عصر جديد

ضرورت‌ها و اهداف تدوين كتاب درآمد

مروري بركارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران

تبيين دستاوردهاي سه دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در مقطع كنوني ضرورتي است كه مورد اتفاق نظر همه دلسوزان انقلاب اسلامي مي‌باشد. بي‌گمان نسل جوان پيش از آنكه درصدد اشراف نظري بر مباني نظري نظام اسلامي و علل و عوامل شكل‌گيري انقلاب اسلامي باشد، در جستجوي آگاهي از كارآمدي نظام ديني در دنياي مدرن است . از سويي ،دشمنان و مخالفان نظام اسلامي به انحاي مختلف درصدد القاي ناكارآمدي نظام ديني‌اند تا بدين وسيله، سرمايه‌ي مردمي آن را با ترديد روبرو كرده،‌جمهوري اسلامي را از پشتوانه مردمي خود بويژه اعتماد نسل جوان فرهيخته محروم كنند. در اين ميان ، رهبر فرزانه انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه‌اي با اشراف كامل بر نقشه‌ها و توطئه‌هاي گوناگون دشمنان انقلاب اسلامي و تيزبيني نسبت به گذشته،‌امروز و فرداي نظام اسلامي، بر اين مهم تأكيد ورزيده و مسئولان را براي تبيين روشن دستاوردهاي بيشمار نظام جمهوري اسلامي و عرضه آن به نسل جوان فراخوانده اند. گرچه تبيين دقيق و همه جانبه كارنامه گران‌سنگ نظام اسلامي در عرصه‌هاي گوناگون نيازمند يك حركت ملي است . اما تدوين مجموعه‌ي 6 جلدي كتاب درآمد مروري بر كارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند آغازي مبارك براي تدوين و ثبت دقيق كارنامه‌ي افتخارآميز انقلاب اسلامي درعصر جديد به شمار آيد.

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه تهران با همكاري قوا و دستگاه‌هاي مختلف ، از جمله ستاد بزرگداشت سي امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي(ستاد سيمرغ) و به همت بيش از يكصدنفر از صاحب‌نظران ، محققان و استادان برجسته دانشگاه تهران و ديگر دانشگاه‌ها ،‌به منظور پاسخ به مطالبه بر حق رهبر معظم انقلاب اسلامي و با هدف پاسخ علمي به شبهه پراكني دشمنان در خصوص كارنامه نظام اسلامي ، تبيين كارآمدي نظام جمهوري اسلامي بر اساس ارزشهاي معنوي و احكام الهي و نيز تقويت نوراميد نسبت به آينده انقلاب اسلامي و افزايش گرايش و باور عمومي نسبت به توانمندي‌هاي انقلاب و ارزشهاي اسلامي، اقدام به برنامه‌ريزي و تدوين مجموعه كتب 6 جلدي درآمد، مروري بر كارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران نمود.

قرار گرفتن گزارش‌هاي عملكرد مديران دستگاهها(وزارتخانه‌ها و سازمانها)بر روي ميز دانشگاهيان و صاحبنظران و ارزيابي علمي آنها از جهت نقاط قوت و ضعف ، خلأها و آسيب‌ها ؛ ارتباط و پيوند وثيق استادان و صاحب‌نظران با شخصيت‌هاي سياسي و اجرايي كشور در جهت وحدت حوزه نظري و عملي، در راستاي پيوند دانشگاه و جامعه ؛ ايجاد فضاي علمي لازم براي استادان ،صاحب نظران و همچنين دستگاهها (وزارتخانه ها و سازمانهاو …) جهت نقادي علمي ، منصفانه و شفاف از وضعيت كارنامه نظام بدون جهت گيريهاي جناحي و هياهوهاي سياسي و تبيين توانمنديهاي درخشان در كنار ضعفها و خلأها و فراهم كردن،تدوين و توليد منابع مكتوب در اين زمينه جهت پژوهشگران حوزه انقلاب اسلامي از ديگر اهداف اين مجموعه است.

بدون شك تدوين و ارائه صحيح ،دقيق و همه جانبه كارنامه گرانسنگ نظام اسلامي در30 سال گذشته،در گرو عزم ملي و شكل گيري كار گروه فراگير و دبيرخانه توانمندي است كه شايسته است متوليان امر، فراتر از برخي از چالشها و اختلاف سليقه هاي سياسي مرسوم، نسبت به آن اقدام درخور و قابل قبولي را مبذول كند.

برنامه ريزي و سامان دهي چنين كارعظيمي صورت نمي گرفت جز با الطاف الهي،پشتكار،سختكوشي شبانه روزي و انگيزه‌هاي الهي استادان و جواناني كه دل در گرو آرمانهاي والاي خميني كبير(ره) داشته و گوش به فرمان مقتدا و رهبر حكيم و فرزانه مان حضرت آيت الله خامنه اي (دامت بركاته) دارند.

دكتر ابراهيم كلانتري / بهمن 1389

اين مجموعه در 6 مجلد تنيم گرديده كه فهرست هر يك از مجلدات به ترتيب ذيل مي‌باشد؛

جلد1 : سياست

بخش اول:سياست داخلي

» آزادي در نظام جمهوري اسلامي ايران /دكتر محمدحسين جمشيدي

» توسعه‌ي سياسي و مردم سالاري ديني/ دكتر محمدرحيم عيوضي

» سمت و سوي تحولات سياسي اجتماعي انقلاب اسلامي در ايران/دكتر يحيي فوزي

» گفتمانهاي حاكم بر دولتهاي جمهوري اسلامي ايران/ محمدعلي حسين زاده

» نوسازي سياسي و شكل‌گيري احزاب در جمهوري اسلامي ايران/ دكتر احمد نقيب زاده-غلامعلي سليماني

» مديريت هشت سال دفاع مقدّس در جنگ تحميلي ابرقدرتها عليه ايران/دكتر سيد يحيي رحيم صفوي

» درآْمدي بر مباني امنيت عمومي در نظام جمهوري اسلامي /دكتر توحيد عبدي

» مروري بر تحولات و پيشرفت نيروي انتظامي از تأسيس تا كنون /دكتر محمد سهرابي- حسين زنگي

بخش دوم:سياست خارجي

» چرخه‌ي گفتماني در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران/دكتر سيدجلال دهقاني فيروزآبادي

» سياست خارجي جمهورياسلامي؛از انطباق تا ادغام/دكتر محمد شفيعي

» مباني و محورهاي استقلال سياسي نظام اسلامي در منظر امام خميني(ره)/محسن سليماني

» ايران، ملل مسلمان و نظام سلطه بر جهان/دكتر مصطفي مصلح زاده

» عملكرد جمهوري اسلامي ايران در قبال راهبردهاي آمريكا/دكتر محمد سهرابي

» بررسي تأثيرات انقلاب اسلامي بر گفتمان فرهنگي مسلمانان جهان/دكتر يونس نوربخش-صديقه سلطانيان

» انقلاب اسلامي و تزلزل در سيطره‌ي جهاني غرب/دكتر مصطفي ملكوتيان

قيمت:90/000 ريال

———————————————————

جلد 2: علم و فرهنگ

» چارچوبي براي تحليل عملكرد فرهنگي انقلاب اسلامي/دكتر حسن بنيانيان

» بررسي و مقايسه‌ي نظام فرهنگي ايران:قبل و بعد ازانقلاب اسلامي/دكتر شهلا باقري

» تحوّلات آموزش عالي در ايران طي سه دهه‌ي 85-1355 / دكتر محمدتقي رهنمايي

» جمهوري اسلامي ايران و پيشرفت علمي/دكتر غلامرضا خواجه سروي و جواد علي‌پور

» جهش علم در ايران/دكتر علي اكبر صبوري

» سير توسعه‌ي دانشجو در نظام آموزش عالي ايران/ دكتر محمدحسن ميرزا محمدي و مهدي محمودي

» بررسي عملكرد نظام آموزش عالي كشور در زمينه‌ي ابزارسازي براي تحققّ…/ امير اعظمي و داتيس خواجه‌ئيان

» بررسي نقش دانشگاه آزاد اسلامي در رشد و توسعه‌ كمّي و كيفي علمي كشور/دكتر مهرداد نوابخش

» ريشه كني بي‌سوادي در كشور بعد از انقلاب اسلامي ايران/دكتر محمود كاظمي و سيد مهدي بزرگي

» ضرورت بازشناسي و باز تعريف الگوي علمي ايران/ دكتر سعيد زيبا كلام

» نهادمندي توسعه‌ي هسته‌اي در جمهوري اسلامي ايران/كاظم غريب آبادي

» نانو فنّاوري محور موج چهارم توسعه/ دكتر هاشم رفيعي تبار

» دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايراندر حوزه‌ي فناوري نانو/ اسماعيل كلانتري

» تحقيقات در زمينه‌ي سلول‌هاي بنيادي در جمهوري اسلامي ايران/دكتر ناصر اقدمي

» بازشناسي تاريخ نگاري در جمهوري اسلامي ايران/ يعقوب توكلي

» نگاهي به فرصت‌ها و تهديدهاي هنر در جمهوري اسلامي ايران/وحيد جليلي

قيمت:85/000 ريال

———————————————————-

جلد 3: اقتصاد

» ابعاد توسعه در ايران؛امروز و ديروز/ مهندس سيد مرتضي نبوي

» دستاوردهاي اقتصادي و توسعه‌اي كشور در 30 سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي /سعيد غلامي نتاج اميري و محمد جباري

» نگاهي به وضعيت شاخص‌هاي مهم اقتصادي در دولتهاي پس از انقلاب اسلامي/ دكتر عليرضا خجسته پور

» درنگي در كارنامه‌ي 30 ساله جمهوري اسلامي ايران/ محسن مراديان

» بررسي و ارزياي عملكرد 30 اله‌ي وزارت راه و ترابري/ دكتر حميد بهبهاني

» كارنامه‌ي نظام جمهوري اسلامي ايران در حوزه‌ي نفت ، گاز و پتروشيمي/ مهندس اكبر تركان

» پيشرفت‌هاي علمي جمهوري اسلامي در حوزه‌ي ارتباطات و فنّاوري اطلاعات/ دكتر وحيد يزدانيان

» ارزيابي برنامه‌هاي بخش مسكن در دوره‌ي پس از انقلاب اسلامي/ منوچهر خواجه دلويي

» بررسي وضعيت 30 ساله‌ي رشد و توسعه يافتگي كشور در بخش صنعت و معدن/دكتر سعيد زرندي-رضا عباسي و محسن سراج‌زاده

» تحليل نهادگرايانه‌ي گزيده‌اي از دستاوردهاي كلان بخش كشاورزي در نظام ج.ا.ا / دكتر عبدالمجيد شيخي و علي جلالي منش

قيمت :70/000 ريال

———————————————————-

جلد 4 :اجتماعي

» شكستن سقف شيشه‌اي با حضور همه جانبه‌ي زنان/ دكتر سيدرضا سيد جوادين

» كارنامه نظام جمهوري اسلامي در حوزه‌ي زنان/ نيّره قوي

» تحوّلات ورزش زنان پس از پيروزي انقلاب اسلامي/دكتر مريم كوشكي جهرمي

» بررسي عملكرد سياسي زنان در جمهوري اسلامي/ عبدالحسين ضميري

» تحليل جايگاه مشاركت زنان در فرآيند توسعه‌ي سياسي –اجتماعي انقلاب…/ بهراد رضوي الهاشم و قاسم اويسي فردويي و علي كاظمي

» جايگاه و نقش زنان در عرصه‌هاي علمي و آموزشي كشور/ مظفر صادقي

» جلوگيري از روند بي‌سابقه‌ي افزايش جمعيت و كنترل مواليد كشور/ دكتر قربانعلي سبكتگين يزدي

» بررسي نقش سياست‌گذاري‌هاي 30 ساله‌ي نظام جمهوري اسلامي ايران/ دكتر قربانعلي آقا احمدي و سيدعلي سيدپور آذر

» دستاوردهاي حوزه‌ي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جمهوري اسلامي/دكتر حميد كريمي و آسيه مرادي

» بررسي روند توسعه‌ي برنامه‌هاي پيشگيري زودهنگام از معلوليت‌ها پس از…. / دكتر ابوالحسن فقيه

» توسعه‌ي بيمه‌هاي اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران/ دكتر حميدرضا صفي خاني

» سياستگذاري تأمين اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران/ ومحمدرضا يزداني زازراني

» گذاري در پويش تحوّلات صنعت گردشگري ايران از آغاز تا امروز/ فرشيد صفايي قاديكلايي

قيمت: 80/000 ريال

———————————————————-

جلد 5:حقوق و قضا

» كارنامه‌ي نظام جمهوري اسلامي ايران در حوزه‌ي قانونگذاري/ احمدرضا نائيني

» رشد قوانين و مقررات جزايي اسلام با بررسي سير تكاملي قانون مجازات اسلامي/ حجت الله فتحي

» توسعه‌ي قضايي برگي از كارنامه و كارآمدي نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران/ دكتر محمد زرنگ و دكتر سيد محسن مطلبي

» توسعه‌ي نظام اطلاعاتي و آماري قوه‌ي قضائيه مبتني بر رويكرد مهندسي اطلاعات/ برديا صدر نوري

» حقوق شهروندي زندانيان و مسئوليت اجراي آن از منظر قانون اساسي/ ناصر ربيعي- بهزاد نظري و احمد راهرو خواجه

» توسعه‌ي قضائي و نظام زندان/ محمدرضا گودرزي بروجردي و مرتضي رستمي

» حقوق شهروندي در جمهوري اسلامي ايران/ دكتر عباسعلي كدخدائي و غلامرضا عظيم پور

» مباني حقوق شهروندي(بررسي تطبيقي ايران اسلامي و غرب)/ يوسف محمد كريمي و زينال مجيدي

» توسعه‌ي قضايي و حقوق شهروندي زندانيان/ محمدرضا گودرزي بروجردي و مرتضي رستمي

» ارزيابي سياست جنايي نظام جمهوري اسلامي ايران/ حامد رحمانيان

» توسعه‌ي سيستم مديريت پرونده قضائي با مروري بر تجارب جهاني/ مهدي شاهسوند

» نظارت نوين در جمهوري اسلامي ايران و نقش سازمان بازرسي كل كشور در … / حسن صفرخاني و وحيد آرايي

قيمت:85/000 ريال

———————————————————-

جلد6:سخنراني‌ها و چكيده مقالات

بخش اول:سخنراني‌ها

» كارنامه‌ي قضايي جمهوري اسلامي ايران/ آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي

» مشروعيت و كارآمدي در نظام جمهوري اسلامي ايران/ دكتر محمد جواد لاريجاني

» مروري بر كارنامه‌ي سياست خارجي نظام جمهوري اسلامي ايران/دكتر منوچهر متكّي

» كارنامه‌ي نظام جمهوري اسلامي در حوزه‌ي امنيت انتظامي –اجتماعي/ دكتر اسماعيل احمدي مقدم

» درنگي در كارنامه‌ي فرهنگي-ديني نظام جمهوري اسلامي ايران/آيت الله محي الدين حائري شيرازي

» تحوّل فقه سياسي در نظام جمهوري اسلامي ايران/آيت الله عباسعلي عميد زنجاني

» سياست جنايي در كارنامه‌ي نظام جمهوري اسلامي ايران با تأكيد بر نظريه‌ي حضرت امام (ره)/ دكتر غلامحسين الهام

» مروري بر كارنامه‌ي فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران(با تأكيد بر دستاوردهاي قرآني و ….)/حجة‌الاسلام و المسلمين محسن قرائتي

» مروري بر كارنامه‌ي نظام جمهوري اسلامي ايران در حوزه‌ي بازرسي و نظارت/حجة‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي

» گذري بر كارنامه‌ي نظام جمهوري اسلامي ايران در حوزه رسانه‌ها و مطبوعات/ حسين شريعتمداري

… .

بخش دوم :چكيده مطالب

قيمت:70/000 ريال

——————————————————-

مركز پخش: تهران- خيابان انقلاب اسلامي – خيابان 16 آذر – پلاك 30- طبقه 2

تلفن: 61112879-021

آدرس الكترونيكي :www.Nahad-UT.ir

درباره نویسنده