وب سایت شخصی دکتر یحیی فوزی

سخنراني با عنوان “گفتمان اسلامي -ايراني والزامات آن “

روز ۶ بهمن سخنراني با عنوان گفتمان اسلامي ايراني والزامات آن در پژوهشگاه علوم انساني برگزار شد