وب سایت شخصی دکتر یحیی فوزی

فصلنامه اندیشه سیاسی شماره بهار ۹۵ منتشر شد

فصلنامه انديشه سياسي در اسلام

ISSN 2423-7973

فصلنامه سياسي (اجتماعي)

سال دوم، شماره ۷، بهار ۱۳۹۵

 گفتمان انقلاب اسلامي و انديشه عدالت ساختاري براي جهاني عاري از خشونت
دكتر علي آدمي*، سعيده ابويساني   ص ۷
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 245KB]

 انقلاب اسلامي و صلح سازي براي مديريت جهان عاري از خشونت بايسته ها و چالش ها
دكتر رضا سيمبر*   ص ۳۳
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 312KB]

 تاثير اقدامات جريانهاي تكفيري بر تصوير صدور انقلاب اسلامي و صلح طلبي نظام جمهوري اسلامي ايران
دكتر قربانعلي قربان زاده سوار*، امير محمد ايزدي   ص ۶۳
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 246KB]

 بررسي پديده ترور و نفي و محكوميت آن از منظر امام خميني(ره)
يعقوب نعمتي وروجني*   ص ۷۷
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 242KB]

 وجوه اشتراك و افتراق انديشه سياسي جنبش حماس با انديشه سياسي انقلاب اسلامي ايران
دكتر يحيي فوزي*، عباس  علي بخشي   ص ۹۹
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 352KB]

 نقش ايالات متحده امريكا در شكل گيري جريان هاي افراطي در جهان اسلام (مطالعه موردي القاعده و داعش)
دكتر سيد مهدي ساداتي نژاد*   ص ۱۲۳
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 265KB]