ماجراي داعش:مصاحبه

مصاحبه نشريه حريم امام با دكتر يحيي فوزي با موضوع فراز وفرود وريشه هاي شكل گيري داعش را در لينك زير مطالعه كنيد :
%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4

درباره نویسنده