نهم دي خيزش مردمي در حمايت از انقلاب اسلامي ورهبري

نهم دي سالگرد حضور مردم در دفاع از انقلاب ومخالفت با دخالتهاي بيگانگان در امور داخلي ايران وحمايت از رهبري مي باشد  در سال 88  برخی کشورهای بیگانه ومعارض وعناصر ضد انقلاب تلاش نمودند از   اعتراض انتخاباتی  استفاده نموده وآن را تبدیل به یک اغتشاش فراگیر علیه نظام وارزشهاي انقلاب نمایند  كه اسناد منتشر شده  از دخالت گسترده مقامات آمريكائي از جمله كلينتون و… اين  مدعارا اثبات كرد .عناصر معاند وضد انقلاب از اين شرائط بيشترين بهره برداري رانمودند وتلاش كردند   با اقدامات خشن  وشعارهاي ساختار شكنانه خود  اهداف  وشعارهاي اساسي انقلاب را زير سوال ببرند  وزمينه را براي يك كودتاي مخملي و ياازبين بردن انسجام ملي واحتمالا يك جنگ ودرگيري داخلي را در كشور فراهم آورند  اما در نهایت با درایت رهبری وحضور  يكپارچه مردم در تظاهرات عظیم 9 دی ماه این اقدامات با شکست مواجه  شد.

[

درباره نویسنده