بیوگرافی

الف- مشخصات فردی: یحیی فوزی، متولد ۱۳۳۹، دارای مدرک دکتری علوم سیاسی، عضو هیأت علمی رسمی قطعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،استاد پایه۲۷٫ ب- سوابق تحصیلی: دیپلم ریاضی فیزیک کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۶۷ کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۰…