وب سایت شخصی دکتر یحیی فوزی

سمینار و سخنرانی ها

کنفرانس در بوسنی

کنفرانس در روسیه

کنفرانس مالزی ۲

کنفرانس مالزی ۱

کنفرانس در پاکستان

کنفرانس در هند

کنفرانس در سریلانکا

سمینار دانشگاه تربیت مدرس -اقتصاد اسلامی

الگوی اقتصادی امام خمینی

سخنرانی با موضوع بررسی نقش امام خمینی در رفع موانع نظری نوسازی بعد از انقلاب

http://www.bashgah.net/fa/content/show/49914  سخنرانی در دانشگاه شیراز Yahya-Fozi.mp3