وب سایت شخصی دکتر یحیی فوزی

فعالیت ها

سوابق علمی

ج- سوابق آموزشي: داراي22 سال سابقه تدريس دردانشگاه در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشدودكتري كه برخي عناوين دروس مزكور به شرح زير است: - سمینار روابط خارجی ایران -سمینار جنبشهای اسلامی معاصر - سياست خارجي ايران -تاريخ تحولات سياسي اجتماعي در ايران -- انقلاب اسلامي ایران - سمينار تحولات سیاسی ايران از 1324 تا 1357 - مباني انديشه سياسي در اسلام و ايران - انقلاب اسلامي ايران و بازتاب آن - اسلام و ايران - جنبشهای اسلامی معاصر - افكار و انديشه‌هاي سياسي در اسلام و ...