فعالیت ها

سوابق علمی

ج- سوابق آموزشی: دارای۲۲ سال سابقه تدریس دردانشگاه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشدودکتری که برخی عناوین دروس مزکور به شرح زیر است: – سمینار روابط خارجی ایران -سمینار جنبشهای اسلامی معاصر – سیاست خارجی ایران -تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی در ایران — انقلاب اسلامی ایران – سمینار تحولات سیاسی…