فعالیت ها

سوابق علمی

ج- سوابق آموزشي: داراي22 سال سابقه تدريس دردانشگاه در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشدودكتري كه برخي عناوين دروس مزكور به شرح زير است: – سمینار روابط خارجی ایران -سمینار جنبشهای اسلامی معاصر – سياست خارجي ايران -تاريخ تحولات سياسي اجتماعي در ايران — انقلاب اسلامي ایران – سمينار تحولات سیاسی ايران از 1324 تا 1357 […]