معرفی کتاب “ماجرای مک فارلین ” در سایت فصلنامه نگین ایران

http://www.negineiran.ir/article_4713_942.html ماجرای مک فارلین: (روز شمار جنگ ایران و عراق) مقاله 7، دوره 3، شماره 10، تابستان 1383، صفحه 76-101   اصل مقاله (308 K) نوع مقاله: مطالعات موردی نویسندگان یحیی فوزی؛ علیرضا لطف اله زادگان؛ مهدی انصاری* محقق عنوان مقاله The McFarlane Iran Contra Story (Iran - Iraq War Chronology) اصل مقاله  ماجرای مک فارلین:               (روز شمار جنگ ایران و عراق) اشاره:‌ همانگونه که در شمارهِ پیشین فصلنامه بیان شد، در سری جدید انتشار فصلنامه، به منظور قدردانی از زحمات نویسندگان و محققین حوزهِ مطالعاتی جنگ ایران و ...