مقاله ها

تحول دولت‌ها و عملکرد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

چکیده  طی چهار دهه گذشته  جریان ­ها و گروه های سیاسی مختلف با اندیشه‌های متفاوت در عرصه دولت در ایران  حضور داشته اند. سوال این پژوهش آن است که این تحولات در عرصه دولت چه  تاثیری برتفاوت   عملکردی  وکارامدی دولت ها ی مختلف  داشته است؟  روش  این پژوهش تاریخی –تطبیقی…

مقاله -تحلیل بافت سیاسی، اجتماعی و تخصصی نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ ادوار ششم تا دهم

لینک دریافت مقاله تحلیل بافت سیاسی، اجتماعی و تخصصی نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ ادوار ششم تا دهم درزیر : http://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article_3008_9a53f2882983614bb17a5cd8f3c93695.pdf

تحلیل بافت سیاسی ، اجتماعی وتخصصی نمایندگان مجلس اول تا پنجم

لینک دسترسی به مقاله مذکور در فصلنامه جستارهای سیاسی به شرح زیر است : CPS_Volume 8_Issue 23_Pages 45-76

مبانی حکمی پیوند دیانت، معنویت و سیاست:مقاله

مبانی حکمی پیوند دیانت، معنویت و سیاست   دین با هدف «تکامل معنوی انسان» که یک حرکت جوهری آگاهانه است به دنبال آن است که انسان را تا عالی­ ترین کمالات وجودی رشد ­دهد و این مهم جز در بستر جامعه و امور سیاسی ممکن نیست. چکیده این مقاله در…

مقاله تحول دولتها وعملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

مقاله اقتصاد ودولت در جستارهای سیاسی

تحلیل آماری و محتوایی سخنرانی های امام خمینی (ره) در سال های ۱۳۶۸ ۱۳۴۱

سال دوازدهم شماره ۴۳ زمستان ۱۳۹۴ متن مقاله%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1 فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی ، سال دوازدهم، شماره ۴۳ عنوان: تحلیل آماری و محتوایی سخنرانی های امام خمینی (ره) در سال های ۱۳۶۸ ۱۳۴۱ نویسنده(گان): یحیی فوزی*، صابر حسن پور، قدسی علیزاده سیلاب، پست الکترونیک: yahyafozi (a) yahoo.com چکیده: امام خمینی(ره) در…

وجوه اشتراک و افتراق اندیشه سیاسی جنبش حماس با اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی ایران

فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام ، سال دوم، شماره ۷ عنوان: %d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1 %d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3 نویسنده(گان): دکتر یحیی فوزی*، عباس  علی بخشی، پست الکترونیک: yahyafozi (a) yahoo.com چکیده: بررسی وجوه اشتراک و افتراق اندیشه سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس، با اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی ایران و رصد روند تحول فکری این…

مقاله:چارچوبی برای بررسی عوامل موثر بر عملکرد دولت در جمهوری اسلامی ایران

فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی ، سال دهم، شماره ۳۴http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1565003&l=fa عنوان: چارچوبی برای بررسی عوامل موثر بر عملکرد دولت در جمهوری اسلامی ایران نویسنده(گان): یحیی فوزی، پست الکترونیک: Yahyafozi (a) yahoo.com چکیده: برای بررسی عملکرد دولت ها باید عوامل متعددی را مورد مطالعه قرار داد برخی بر تاثیر عوامل ساختاری و…

جریان‌های سیاسی اسلام‌گرا و چالش‌های درونی در اردن

جریان‌های سیاسی اسلام‌گرا و چالش‌های درونی در اردن http://iws.shahed.ac.ir/article_244_49.html مقاله ۱، دوره ۳، شماره ۶، بهار و تابستان ۱۳۹۴، صفحه ۱-۲۸   اصل مقاله (۳۲۸ K) نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان یحیی فوزی ؛ سید عباس هاشمی استادیار علوم سیاسی/ دانشگاه بین المللی امام خمینی چکیده در نگاهی کلی به‌نظرمی‌رسد…

تحلیل محتوای کمی و کیفی مصاحبه ها و پیام های امام خمینی (ره) بر اساس صحیفه امام

فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام ، سال اول، شماره ۲-۳عنوان: تحلیل محتوای کمی و کیفی مصاحبه ها و پیام های امام خمینی (ره) بر اساس صحیفه امام نویسنده(گان): دکتر یحیی فوزی*، فاطمه قربانی، پست الکترونیک: yahyafozi (a) yahoo. com چکیده: مصاحبه ها، گفتگوها و پیام های امام خمینی (س) که در…