پایان نامه ها و امور دانشجویان

درس دکتری آینده پژوهی سیاسی جمهوری اسلامی ایران

این درس به بررسی روندها ، چالشها وفرصت ها وآینده  نهادهای سیاسی ، اندیشه های سیاسی ،احزاب وجریانات سیاسی ونخبگان سیاسی و… در جمهوری اسلامی ایران می پردازد  ویکی از دروس رشته دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی محسوب می شود

لیست پایان نامه ها

لیست پایان نامه هائی که اینجانب راهنمائی یا مشاوره آنها را بعهده داشته ام (لطفا  روی پیوند زیرکلیک کنید ) پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

درس مقطع دکتری : ایران در عصر جمهوری اسلامی

۱tarikh englab eslami-a سرفص دروس دوره tarikh englab eslami-a    

درس اندیشه سیاسی امام و منابع مرتبط

اندیشه سیاسى امام خمینى(ره) کتاب کشف اسرار کتاب اسرار هزار ساله تبلور «اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)» در کارنامه نشر  

درس مباحث نقلی اندیشه سیاسی دراسلام

دانلود کتاب سیاست وحکومت در قران -نوشته دکتر قاضی زاده کتاب سیاست وحکومت در قران -دکتر قاضی زادهدانلود کتاب سیاست در نهج البلاغه سیاست در نهج البلاغه

درس مبانی فکری جنبشهای اسلامی معاصر

درس تحولات سیاسی ایران