یادداشت ها

پیام تشکر

بدینوسیله از زحمات و ابراز لطف همگی دوستان ، همراهان و دانشجویان عزیز و همه فرهیختگان و بزرگانی که طی این در فضای مجازی و حقیقی تلاش نمودند و دیگران را در مشارکت در انتخابات و حمایت از این جانب تشویق نمایند تشکر وقدردانی میکنم و برای همگی آرزوی موفقیت…

برنامه های آینده در مجلس

– با توجه به تحلیل مذکوراز مشکلات کشور وریشه های آن، اینجانب در مجلس دهم تلاش خواهم کرد با استفاده از ابزارهای مزکور اهداف زیر را بعنوان اولویت های کاری در مجلس به پیش ببرم که آنها را در چند بخش ارائه میکنم : ۱- برنامه ها ی اقتصادی -کاهش…

نقش مجلس در حل مشکلات کشور ۲

با توجه به مباحث مذکور در خصوص ریشه یابی مشکلات می توان عوامل مختلفی را مطرح ساخت . و در واقع مجموعه ای از این عوامل در تعامل با یکدیگر این وضعیت را ایجاد کرده اند اما در این مجموعه از عوامل ، نقش عوامل مختلف متفاوت است .که باید…

-ابزارهای پیشبرد برنامه ها در مجلس

حال سوال این است که آیا نمایندگان در مجلس قدرت پیشبرد اهداف خود رادارند ؟ آیا آنها می توانند وعده هائی را به مردم بدهند ؟ اگر چنین است آنها با استفاده از چه ابزارهائی می توانند برنامه های خود را به پیش ببرند ؟ در پاسخ به این سوال…

فرجام برجام ، مشکلات کشور واهمیت انتخابات مجلس دهم

بالاخره با تلاش طاقت فرسای دیپلماتیک تیم کارامد هسته ای دولت تدبیر وامید وبا پشتوانه قدرت سخت ونرم کشور، برجام به فرجام رسید وپیروزی مهمی را برای جمهوری اسلامی ایران رقم زد .هرچند ممکن است طرف های مقابل در مراحل اجرا مشکلاتی را ایجاد کنند اما باید این واقعیت را…

اقتصاد دانش بنیان در حوزه علوم انسانی از طریق تقویت مراکز رشد

مراکز رشد درپارک های علم و فناوری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی مؤثر در امر توسعه فناوری، توسعه اقتصاد دانش بنیان و اشتغال زایی تخصصی بوده و محیط هایی مناسب برای استقرار و حضور حرفه ای شرکت های فناور کوچک و متوسط، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و مؤسسات…

-رویکردهای مختلف به تمدن اسلامی

به بهانه برگزاری همایشی با عنوان تمدن نوین اسلامی بحثی را ارائه ئائه ام که خلاصه ای از آن را ذکر می کنم : دو رویکرد در خصوص تمدن اسلامی در بین متفکران مسلمان وجود دارد که هر یک پیامدهای مختلفی را بدنبال خواهند داشت برخی نگاهی تاسیسی یا پروژه…

نحوه تعامل باجنبش‌ها وجریان‌های اسلامگرا در جهان اسلام

جنبش‌ها وجریان‌های اسلامی ویژگی¬های متنوع و مختلفی دارند که از لحاظ شکلی و سازمانی، فکری و عقیدتی، اهداف و منافع، محیط تاریخی و جغرافیایی، عملکرد و مبارزه و دیگر موارد، قابل طرح و مداقه علمی¬اند. و و نگاه کلی و یکسان به جنبش‌ها و جریانات اسلامی نگاهی ناقص بوده و…

توافق هسته ای ایران

کشورهای ۵+۱ به توافقی تاریخی با ایران دست یافتند که فصل جدیدی را در تاریخ انقلاب اسلامی در ایران باز خواهد کرد .این توافق موانع مهم در روابط بین ایران و بسیاری از کشورها را کاهش خواهد داد و در نتیجه زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب…

هدف از این وب سایت

هدف از راه اندازی این وب سایت ارتباط مناسب تر با دانشجویان به صورت خاص و دیگر محققان می باشد که امید است در آینده بتواند با تقویت مطالب و رفع نواقص در این راه مفید باشد