سخنرانی با موضوع بررسی نقش امام خمینی در رفع موانع نظری نوسازی بعد از انقلاب

http://www.bashgah.net/fa/content/show/49914

 سخنرانی در دانشگاه شیراز

درباره نویسنده