بیوگرافی

الف- مشخصات فردی:
یحیی فوزی، متولد 1339، دارای مدرک دکتری علوم سیاسی، عضو هیأت علمی رسمی قطعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،استاد پایه27.
ب- سوابق تحصیلی:
دیپلم ریاضی فیزیک
کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال 1367
کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران در سال 1370
دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال 1377

درباره نویسنده