لیست پایان نامه ها

لیست پایان نامه هائی که اینجانب راهنمائی یا مشاوره آنها را بعهده داشته ام (لطفا  روی پیوند زیرکلیک کنید )

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

درباره نویسنده