سخنرانی: فاجعه منا و پیامدهای سیاسی آن

http://www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/NewsDetail.aspx?id=12094

پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل در ارتباط با حج تمتع برگزار می کند

سخنرانی:« فاجعه منا و پیامدهای سیاسی آن »توسط سخنرانان:حجت الاسلام والمسلمین داود مهدوی زادگان و دکتر یحیی فوزی

روز دوشنبه : 4 آبان ماه 94 از ساعت 10 الی 12 در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی برگزار خواهد شد

درباره نویسنده