فرجام برجام ، مشکلات کشور واهمیت انتخابات مجلس دهم

بالاخره با تلاش طاقت فرسای دیپلماتیک تیم کارامد هسته ای دولت تدبیر وامید وبا پشتوانه قدرت سخت ونرم کشور، برجام به فرجام رسید وپیروزی مهمی را برای جمهوری اسلامی ایران رقم زد .هرچند ممکن است طرف های مقابل در مراحل اجرا مشکلاتی را ایجاد کنند اما باید این واقعیت را پذیرفت که در آینده نزدیک نخواهند توانست بار دیگر دیوارهای تحریم را از نو همچون سابق بنا کنند وکشور را با فشارهای گذشته مواجه سازند . بنا براین اکنون زمینه برای حل مشکلات مهم کشور که در بسیاری از مواقع دولتهای مختلف به بهانه تحریم از حل آنهاطفره می رفتند فراهم گردیده است.
کشور ما با مشکلات مختلف اجتماعی , اقتصادی وسیاسی مواجه می باشد .وضعیت اقتصادی کشورعلیرغم تلاشهای مختلف مسئولان کشور از بیماری مزمن نجات نیافته وبخش مهمی از اقشار جامعه هنوز در زیر خط فقر زندگی می گذرانند ، تبعیض و مشکلات اقتصادی، گسترش بیکاری ،مشکلات اقتصادی،ضعف تولید و ضعف پوشش های تامین اجتماعی و…. در حال بیرون راندن ایمان از جامعه است که پیامبر فرمود : « کاد الفقر ان یکون کفرا »
عرصه اجتماعی کشور از نا بهنجاریها ی گسترده ای همچون ضعف بنیان خانواده ، کاهش ازدواج ، رشد طلاق، افزایش کارتن خوابها ،  نابهنجاری های گسترده رنج می برد و در عرصه فرهنگی تقویت ارزشهای دینی و آرمانهای فرهنگی اسلام و انقلاب روند کندی بخود گرفته و وسبک زندگی اسلامی –ایرانی ما در قبال تهاجم فرهنگ مهاجم در موضع انفعال قرار گرفته است . وهنوز در تحکیم مردم سالاری دینی  اقدامات بسیاری لازم می باشد که اکنون در شرائط جدید، زمینه برای سرعت بخشیدن به حل این مشکلاتی که برای دولت دکتر روحانی به ارث رسیده وطی دهه های گذشته در کشور تلمبار شده است فراهم آمده است .
اما برای حل این مشکلات نیازمند تحلیل مناسب ودقیقی از ریشه این بحرانها در کشور می باشیم .ابتدا باید به این سوال در دوران پسا تحریم پاسخ دهیم که که چرا علیرغم تلاشهای دولتمردان و نمایندگان مجلس در ادوار گذشته، هنوز این مشکلات چهره جامعه اسلامی را تاریک و تیره نشان می دهد؟ وما که داعیه رهبری جهان را داشتیم اکنون در مقابله با این مشکلات داخلی ناتوان شده ودر موضع انفعال قرار گرفته ایم ؟ آیا ریشه همه این مشکلات راباید در تحریم جستجو کرد اگر این چنین است اکنون باید به زودی شاهد حل این مشکلات باشیم ؟ آیا ساختارهای موجود دست وپای مسئولان را برای حل مشکلات بسته اند یا اینکه بخشی از کارگزاران خود بخشی از علت مشکلات می باشند ؟ در واقع آیا ریشه این مشکلات ساختاری است یا ارادی ؟
هرچند جواب های متعددی را می توان به این سوال داد و مجموعه ای از این عوامل در تعامل با یکدیگر این وضعیت را ایجاد کرده اند اما در این مجموعه از عوامل ، نقش عوامل مختلف متفاوت است .که باید به این اولویت ها توجه کرد تا بتوان با شناسائی آن ها در آستانه دوران جدید که همزمان با شکل گیری مجلس دهم می باشد در برون رفت از بحران های موجود تسریع کرد وآتها را بطور ریشه ای حل کرد . که در ادامه  وقسمت دوم این بحث را پی می گیریم .

درباره نویسنده