فصلنامه اندیشه سیاسی شماره بهار 95 منتشر شد

فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام

ISSN 2423-7973

فصلنامه سیاسی (اجتماعی)

سال دوم، شماره 7، بهار 1395

 گفتمان انقلاب اسلامی و اندیشه عدالت ساختاری برای جهانی عاری از خشونت
دکتر علی آدمی*، سعیده ابویسانی   ص 7
 چکیده   مشاهده متن    [PDF 245KB]

 انقلاب اسلامی و صلح سازی برای مدیریت جهان عاری از خشونت بایسته ها و چالش ها
دکتر رضا سیمبر*   ص 33
 چکیده   مشاهده متن    [PDF 312KB]

 تاثیر اقدامات جریانهای تکفیری بر تصویر صدور انقلاب اسلامی و صلح طلبی نظام جمهوری اسلامی ایران
دکتر قربانعلی قربان زاده سوار*، امیر محمد ایزدی   ص 63
 چکیده   مشاهده متن    [PDF 246KB]

 بررسی پدیده ترور و نفی و محکومیت آن از منظر امام خمینی(ره)
یعقوب نعمتی وروجنی*   ص 77
 چکیده   مشاهده متن    [PDF 242KB]

 وجوه اشتراک و افتراق اندیشه سیاسی جنبش حماس با اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی ایران
دکتر یحیی فوزی*، عباس  علی بخشی   ص 99
 چکیده   مشاهده متن    [PDF 352KB]

 نقش ایالات متحده امریکا در شکل گیری جریان های افراطی در جهان اسلام (مطالعه موردی القاعده و داعش)
دکتر سید مهدی ساداتی نژاد*   ص 123
 چکیده   مشاهده متن    [PDF 265KB]

درباره نویسنده