شادی مردم سوریه بعد از آزادی حلب و پیروزی برتروریستها ی تکفیری وحامیانشان

شادی مردم سوریه بعد از آزادی حلب و پیروزی  برتروریستها ی تکفیری وحامیانشان

سرانجام نیروهای ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت توانستند شرق حلب را پس از چهار سال از اشغال گروه‌های تروریستی آزاد کنند و در حال حاضر به پاکسازی این مناطق و سرکوب تروریست‌های باقی‌مانده ادامه می‌دهند.
تصاویر/شهر «حلب» پس از آزادی
تصاویر/شهر «حلب» پس از آزادی
تصاویر/شهر «حلب» پس از آزادی
تصاویر/شهر «حلب» پس از آزادی
تصاویر/شهر «حلب» پس از آزادی
تصاویر/شهر «حلب» پس از آزادی
تصاویر/شهر «حلب» پس از آزادی
تصاویر/شهر «حلب» پس از آزادی
تصاویر/شهر «حلب» پس از آزادی
تصاویر/شهر «حلب» پس از آزادی
تصاویر/شهر «حلب» پس از آزادی
تصاویر/شهر «حلب» پس از آزادی
تصاویر/شهر «حلب» پس از آزادی
تصاویر/شهر «حلب» پس از آزادی
تصاویر/شهر «حلب» پس از آزادی
تصاویر/شهر «حلب» پس از آزادی

 

شادی مردم حلب پس از آزادی (تصاویر)
شادی مردم حلب پس از آزادی (تصاویر)
شادی مردم حلب پس از آزادی (تصاویر)
شادی مردم حلب پس از آزادی (تصاویر)
شادی مردم حلب پس از آزادی (تصاویر)
شادی مردم حلب پس از آزادی (تصاویر)
شادی مردم حلب پس از آزادی (تصاویر)
شادی مردم حلب پس از آزادی (تصاویر)
شادی مردم حلب پس از آزادی (تصاویر)
شادی مردم حلب پس از آزادی (تصاویر)

 

 

 

 

 

 

 

 

خبر های مرتبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره نویسنده