سخنرانی در سازمان ارتباطات اسلامی

سخنرانی در سازمان ارتباطات اسلامی

 

نشست رویکردهای حضرت امام خمینی (ره ) در عرصه های بین المللی با تاکید برجهان ا سلام

نشست رویکردهای حضرت امام خمینی (ره ) در عرصه های 

 بین المللی با تاکید برجهان ا سلام

سخنران : دکتر یحیی فوزی

امام خمینی مواضع صریح و آشکاری در مورد نظام بین‌الملل دارد و بصورت خاص مسائل مربوط به حوزه نظام بین الملل را واکاوی می کند. ایشان و به عنوان فقیه و فعال سیاسی با اعلان مواضع خویش با رویکردی مبتنی بر آرمانگرائی واقع بین ، رسیدن به نظام مطلوبتری را در عرصه جهانی خواستار  است وراهبردهائی را در عرصه سیاست خارجی دنبال میکرد  که  در این بحث به بررسی این راهبردها می پردازیم.

امام خمینی اصولاً یک شخصیت ذو ابعاد است، ابعاد مختلف شخصیتی دارد. ایشان اولاً یک عارف است، بطوریکه  تا حدود چهل سالگی اکثر آثارشان عرفانی است، ایشان هم در عرصه عرفان نظری، هم در عرصه عرفان عملی قدم‌هایی را بهر حال برداشت. مخصوصاً در عرفان نظری، چون ما بهر حال در جهان اسلام عرفا کمی  راداریم که در عرصه عرفان نظری وارد شده باشد. شاید یکی از آن‌ها محیی الدین عربی است که اولین بار عرفان را تدوین کرد و متن عرفانی دارد به نام کتاب فصوص الحکم که امام خمینی شرح فصوص الحکم  را بر این کتاب نگاشت . عرصه دوم شخصیتی امام عرصه فلسفی و کلامی ایشان است. ایشان کسی است که فلسفه را تدریس کرد، آثار فلسفی دارد و البته یکی از افرادی است که بین فلسفه و عرفان جمع کرد. ایشان البته اثر مدون فلسفی ندارند. ولی بعد از فوت ایشان یک سری آرای ایشان جمع آوری شده و وتوسط موسسه تنظیم ونشر آثار امام  منتشر شده است. یا در حوزه کلام باز آثار مختلفی از ایشان مطرح است که بعداً جمع آوری شده، مانند توحید از دیدگاه امام. امامت از دیدگاه امام خمینی. عرصه بعدی عرصه فقهی ایشان است. چون یک فقیه برجسته است، آثار متعدد فقهی دارد. کتاب البیع ایشان پنج جلد است کتاب طهارتش سه جلد است. تهذیب الاصول و رسائل و کتاب‌های متعدد فقهی که ایشان را تبدیل به یک چهره برجسته فقهی کرد. حتی در عرصه تفسیر، در عرصه علم حدیث و شعر ادبیات، ایشان شعر می‌گفت، نثر بسیار زیبایی داشت. همه این‌ها ابعاد مختلف شخصیتی امام است.

برای دریافت کامل سخنرانی جناب آقای دکتر فوزی اینجا را کلیک نمایید

pageid=35933&newsview=654048١٧:١۵ – یکشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩۵    /

درباره نویسنده