صدای پای تروریست ها در تهران

مجلس شورای اسلامی  ومرقد مطهر  امام خمینی شاهد دوحمله تروریستی بود تروریستهای داعش مسئولیت انفجار را بعهده گرفتند و17 نفر در این حمله به شهادت رسیده وجمعی مجروح شدند.  داعش همواره در تلاش برای نفوذ به ایران بود وعربستان نیز همواره از اینکه گروه های تکفیری قدرت نفوذ در ایران را ندارند اظهار  نگرانی می کرد ویا ادعا می کرد که بدلیل اینکه داعش ساخته شده ایران است این گروه در ایران اقداماتی انجام نمی دهند به نظر می رسد امروز از اینکه نماد جمهوریت واسلامیت جمهوری اسلامی  مورد حمله قرار گرفته خوشحال باشند زیرا ملک سلمان در نطقی که در اجلاس اخیر ریاض ودر مقابل ترامپ ایراد کرد علت اصلی همه مشکلات را انقلاب خمینی ذکر کرد واز اینکه در ایران مردم سالاری وجودارد همواره ناراحتند.  بهر حال این ترور کور وبی ارزش انجام شد وعزم ایران را برای مبارزه با تروریستهای داعش  مصمم تر کرد زیرا  این گروه علاوه بر اینکه در برابر بشریت بدلیل جنایاتشان مجرمند باید آنها را بخاطر  جرمی بزرگتر یعنی ارائه تصویریری موهن از اسلام  که موجب گسترش اسلام ستیزی در جهان شده است مورد لعنت دائم الهی دانست. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

درباره نویسنده