چالشهای ایدئولوژیک در اسرائیل

دولت اسرائیل از زمان تاسیس با چالشهای درونی مختلفی مواجه می باشد که تحلیل مناسبی از آنها می تواند در نوع مواجه با آن کشور از اهمیت زیادی برخوردار باشد  این جالشها انواع مختلف (مذهبی ، قومی ، سیاسی و… ) را در برمی گیرند که   چهار چالش مهم   عبارتند از :

-چالش بین متدینان ولائیک ها

-چالش بین یهودیان ارتدکس ، اصلاح طلب ومحافظه کار

-چالش بین متدینان قوم گرا ومتدینان حارادایم (سنتی )

چالش بین یهودیان شرقی وغربی

که در مقاله زیر به بررسی این چالشها پرداخته شده است ولذا اگر بحرانهای بیرونی دولت اسرائیل حتی کاهش یابد به نظر می رسد اسرائیل از درون نیز با تهدیدات جدی امنیتی مواجه می باشد .که همواره موجودیت تصنعی این رژیم را در خطر قرار می دهند

اصل مقاله در لینک زیر

http://www.ensani.ir/storage/Files/20101012131135-279.pdf

درباره نویسنده