تحول دولت‌ها و عملکرد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

چکیده

 طی چهار دهه گذشته  جریان ­ها و گروه های سیاسی مختلف با اندیشه‌های متفاوت در عرصه دولت در ایران  حضور داشته اند. سوال این پژوهش آن است که این تحولات در عرصه دولت چه  تاثیری برتفاوت   عملکردی  وکارامدی دولت ها ی مختلف  داشته است؟  روش  این پژوهش تاریخی –تطبیقی است و یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند  طی چند دهه بعد از انقلاب اسلامی ایران ، جریان ­ها و گروه های سیاسی مختلف به عنوان عوامل ارادی  با اندیشه‌های متفاوت در عرصه دولت در ایران  حضور داشته اند. امااین دولت ها موفق نشده اند تحول ساختاری در اقتصاد را رقم بزنند وتفاوت عملکرد آنان در عرصه اقتصاد  به حدی چشمگیر نیست که بتوان آن را تحولی عمده در اقتصاد ایران تحت تاثیر رویکردهای جدید دولتها دانست .در تبیین چرائی  ضعف عملکرد دولت ها باید به این واقعیت اذعان داشت که ضعف ارتباطی وتعاملی  در  فرایند عمل سیاسی بین ساختارها وکارگزاران  نقش اصلی را در ضعف کارامدی دولت ها ایفا کرده است.

کلیدواژه ها: دولت؛ اقتصاد؛ جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

یحیی فوزی: استاد علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی

نشریه جستار های سیاسی معاصر – دوره 7، شماره 21، پاییز 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 

http://www.ghatreh.com/news/nn37559386/%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

 

درباره نویسنده