جوایز من

 

جوایز من

تاکنون من موفق به دریافت جوایز زیر درارتباط با آثار خود شده ام جایزه گرفتن همیشه شیرین بوده ودرارتباط با کتاب هاوپژوهش ها شیرین تر است واین شیرینی سن وسال هم نمی شناسد آثار مذکور عبارتند از : (لینک گزارش مراسم نیز به پیوست می باشد :

کتاب ماجرای مک فارلین (برنده رتبه نخست در هفتمین جشنواره‌ی انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس، درسال 1379 )، / کتاب تدارک عملیات سرنوشت‌ساز( برنده رتبه نخست در پنجمین جشنواره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس درسال 1382 ) و کتاب تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران( برنده نخستین جشنواره تقدیر از آثار برگزیده پژوهشگران حوزه مطالعاتی امام(ره) و انقلاب درسال 1385 )

 

لینک هفتمین جشنواره‌ی انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس، ویژه‌ی آثار منتشر شده در سال ‌1380

که در آن رتبه‌ی اول: ماجرای مک فارلین (انصاری، فوزی، لطف‌الله‌زادگان) نصیب شد ودرخرمشهر با حضور ریاست جمهور وقت جوایزی را فکر کنم ده سکه دریافت کردم

 

https://www.isna.ir/news/8203-02047/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AA

 

نتایج پنجمین جشنواره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس

در بخش خدمات تحقیق/ کتاب تدارک عملیات سرنوشت‌ساز/ نوشته یحیی فوزی و علیرضا لطف‌اللهی زادگان رتبه نخست را گرفت ودرتالار وحدت  جایزه را دریافت کردیم

 

https://www.isna.ir/news/7903-00002.21/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D8%AC-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

 

نخستین جشنواره تقدیر از آثار برگزیده پژوهشگران حوزه مطالعاتی امام(ره) و انقلاب

در موضوع علوم سیاسی، کتاب تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران از دکتر یحیی فوزی (انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) و کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)از دکتر محمد حسین جمشیدی (نتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی) مشترکا رتبه اول را بدست آوردند که توسط معاون رئیس جمهور آقای دکتر حسن حبیبی جایزه ها اعطا شد

%B1-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87

 

رساله مذهب ومدرنیزاسیون درایران

برنده سطح سه دربخش پایان نامه های برتر دکتری چهارمین جشنواره فرهنگی هنری طریق جاوید دانشگاه علوم پزشگی تهران سال 1381

https://www.isna.ir/news/8112-03935/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%8A-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A

پژوهشگر برتر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین1384

پژوهشگر برتر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین1388

پژوهشگر برتر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین1389

پژوهشگر برتر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین1391

 

جایزه نخستین جششنواره تجلیل از مولفان کتاب های درسی معارف اسلامی دانشگاه معارف 1387

درقم  بخاطر کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی  دریافت شد.

 

جوایز

درباره نویسنده