آینده‌پژوهی داعش در عراق و سوریه

با وجود شکست خلافت اسلامی و پایان آن در عراق و سوریه هنوز زمینه­ها، عوامل و نیروهای که در روند شکل­گیری این گروه نقش موثری داشته­اند به قوت خود باقی مانده­ و می­توانند ادامه روند فعلی نابودی داعش را تغییر دهند. هدف این مقاله آینده­پژوهی داعش در عراق و سوریه است. این پژوهش سعی دارد بر اساس روش سناریو نویسی جمیز دیتور و نیز روش تحلیل تاثیر بر روند و با استفاده از روش اکتشافی و جمع­آوری داده­ها به شکل اسنادی و کتابخانه­ای، عوامل تاثیرگذار موثر در روند شکل‌گیری داعش در عراق و سوریه را شناسایی نماید و با استخراج عوامل منازعات فرقه­ای، رقابت‌های منطقه­ای و قدرت مرکزی عراق و سوریه به عنوان پیشران­، سناریوهای آینده داعش در عراق و سوریه را بازنویسی نماید. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که بهترین حالت ممکن آینده داعش ادامه روند فعلی و رشد مدوام این روند تا نابودی کامل داعش می­باشد که از طریق همگرایی سیاسی و مذهبی و کاهش شکاف­های اجتماعی در دو سطح داخلی عراق و سوریه و بین کشورهای منطقه به دست می­آید، به طوری که هرچه این همگرایی افزایش پیدا کند قدرت حکومت­های مرکزی در عراق و سوریه بیشتر و باعث تقویت سناریو نابودی داعش می­گردد که سناریوی مطلوب برای امنیت ملی ایران است. در مقابل هر چه این همگرایی کمتر و به سمت افزایش شکاف سیاسی و مذهبی در دو سطح داخلی عراق و سوریه و تنش و درگیری و یا حتی جنگ بین کشورهای منطقه کشیده شود روند مبارزه با داعش با فروپاشی مواجهه گردیده و باعث تقویت سناریوی بدترین حالت ممکن، شکل­گیری مجدد داعش می­شود که بدترین سناریو برای امنیت ملی ایران است.

لینک دانلود مقاله

درباره نویسنده