بافت شناسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

این کتاب به  مطالعه آماری وتحلیلی بافت نمایندگان مچلس شورای اسلامی دردوره اول تا دهم می پردازد  که توسط انتشارات پژوهشکده امام خمینی وانقلاب اسلامی  درسال 1400 منتشر شده است ونتیجه پژوهش  مشترک  یحیی فوزی وعلی زارعی است

اکنون پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکل‌گیری ۱۰ دوره قانون‌گذاری، ضرورت پژوهش در خصوص مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن، به‌عنوان بخشی از نخبگان سیاسی کشور بیش‌ازپیش احساس می‌شود؛ چراکه نخبگان سیاسی در هر نظام سیاسی یکی از عوامل تأثیرگذار بر روند تحولات می‌باشند و برای رسیدن به درکی درست از وقایع و رخدادها نیازمند شناخت بهتر نخبگانی هستیم که وظیفه قانون‌گذاری و نظارت امور کشور را بر عهده دارند. از این رو این پژوهش سعی دارد تا با رویکرد تحلیلی و مقایسه‌ای و با جمع‌آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای و اسنادی به تحلیل و بررسی بافت سیاسی و اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بپردازد و به این پرسش‌های بنیادین پاسخ دهد که نمایندگان مجلس شورای اسـلامی‌ طی ادوار اول تا دهم چه آرایش و ترکیب سیاسی و اجتماعی داشته‌اند؟ و اساساً میان ادوار مذکور به لحاظ بافت سیاسی و اجتماعی چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی به چشم می‌خورد؟این کتاب با قیمت ۱/۲۵۰/۰۰۰ ریال و در ۵۰۰ نسخه در اختیار علاقمندان قرار گرفته است

درباره نویسنده