کارگاه آموزشی وکاستی ها

به همت حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی واحد تهران مرکزی کارگاه آموزشی اندیشه و وصایای امام خمینی (ره) ویژه استادان دروس عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به میزبانی واحد تهران مرکزی وهمچنین تهران شمال   درسوم وچهارم مرداد1401 برگزار شد.اینجانب نیز در آن بعنوان مدرس برخی مباحث کارگاه  شرکت کردم وآنچه که دراین جلسات مشهود بود آن بود که بخشی از این مدرسین خود شبهات زیادی داشتند واز اینکه نمی توانند پاسخگوی سوالات دانشجویان درخصوص عملکردها باشند بسیار نگران بودند البته این تدریس این درس  نیازمند داشتن اطلاعات عمیق از تاریخ معاصر وآشنایی با بنیانهای فقهی کلامی و دارا بودن اطلاعات سیاسی از مسائل روز می باشد که به نظر می رسید باید این ابعاد دربین مدرسین تقویت شود وصرف بیان جملات امام کافی نیست

لینک خبر

درباره نویسنده