مقاله ها

مقاله تحول دولتها وعملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

مقاله اقتصاد ودولت در جستارهای سیاسی

تحلیل آماری و محتوایی سخنرانی های امام خمینی (ره) در سال های 1368 1341

سال دوازدهم شماره 43 زمستان 1394 متن مقاله%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1 فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی ، سال دوازدهم، شماره 43 عنوان: تحلیل آماری و محتوایی سخنرانی های امام خمینی (ره) در سال های 1368 1341 نویسنده(گان): یحیی فوزی*، صابر حسن پور، قدسی علیزاده سیلاب، پست الکترونیک: yahyafozi (a) yahoo.com چکیده: امام خمینی(ره) در…

وجوه اشتراک و افتراق اندیشه سیاسی جنبش حماس با اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی ایران

فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام ، سال دوم، شماره 7 عنوان: %d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1 %d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3 نویسنده(گان): دکتر یحیی فوزی*، عباس  علی بخشی، پست الکترونیک: yahyafozi (a) yahoo.com چکیده: بررسی وجوه اشتراک و افتراق اندیشه سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس، با اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی ایران و رصد روند تحول فکری این…

مقاله:چارچوبی برای بررسی عوامل موثر بر عملکرد دولت در جمهوری اسلامی ایران

فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی ، سال دهم، شماره 34http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1565003&l=fa عنوان: چارچوبی برای بررسی عوامل موثر بر عملکرد دولت در جمهوری اسلامی ایران نویسنده(گان): یحیی فوزی، پست الکترونیک: Yahyafozi (a) yahoo.com چکیده: برای بررسی عملکرد دولت ها باید عوامل متعددی را مورد مطالعه قرار داد برخی بر تاثیر عوامل ساختاری و…

جریان‌های سیاسی اسلام‌گرا و چالش‌های درونی در اردن

جریان‌های سیاسی اسلام‌گرا و چالش‌های درونی در اردن http://iws.shahed.ac.ir/article_244_49.html مقاله 1، دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-28   اصل مقاله (328 K) نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان یحیی فوزی ؛ سید عباس هاشمی استادیار علوم سیاسی/ دانشگاه بین المللی امام خمینی چکیده در نگاهی کلی به‌نظرمی‌رسد…

تحلیل محتوای کمی و کیفی مصاحبه ها و پیام های امام خمینی (ره) بر اساس صحیفه امام

فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام ، سال اول، شماره 2-3عنوان: تحلیل محتوای کمی و کیفی مصاحبه ها و پیام های امام خمینی (ره) بر اساس صحیفه امام نویسنده(گان): دکتر یحیی فوزی*، فاطمه قربانی، پست الکترونیک: yahyafozi (a) yahoo. com چکیده: مصاحبه ها، گفتگوها و پیام های امام خمینی (س) که در…

عدالت در اندیشه سیاسی اسلام :مفهوم شناسی و راهبردها

6.fozi

جایگاه دین در عرصه ی علوم انسانی_گفتمان ها و راهبردها

-جایگاه دین در عرصه ی علوم انسانی در ایران بعد از انقلاب _گفتمان ها و راهبردها

دیگر مقالات درپایگاه مجلات تخصصی

برای دانلود دیگر مقالات اینجانب  روی آدرس زیر کلیک کنید پرتال جامع علوم انسانی (لطفا کلیک کنید) http://www.ensani.ir/fa/51818/profile.aspx http://www.ensani.ir/fa/ درپایگاه مجلات تخصصی نور (لطفا کلیک کنید)   دـ -1- مقالات مندرج در نشریات مصوب وزارت علوم(علمی-پژوهشی) و ISI 1-جریان شناسی فکری جنبش بیداری اسلامی،فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 33، تابستان 1392 2-وضعیت…

ژئوپلتیک و شیعیان

ژئوپلتیک و شیعیان