بیوگرافی

الف- مشخصات فردی: یحیی فوزی، متولد 1339، دارای مدرک دکتری علوم سیاسی، عضو هیأت علمی رسمی قطعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،استاد پایه27. ب- سوابق تحصیلی: دیپلم ریاضی فیزیک کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال 1367 کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران در سال 1370…