نوشته‌های برچسب‌خورده باموسی نجفی

«گسست تاریخی و شرق‌شناسی»:بررسی کتاب دکتر رضا داوری‌اردکانی

  بحث و گفت‌وگوی آزاد علمی بر اساس  کتاب «گسست تاریخی و شرق‌شناسی» اثر دکتر رضا داوری در دوجلسه  با عنوان  «حلقه مطالعاتی ایران‌شناسی،: بررسی و نقد شرق‌شناسی گسست تاریخی» برگزار در پژوهشگاه علوم انسانی در فروردین ماه 1403 برگزار شد  که مطالب زیر در آن مطرح شد   جلسه…

هویت، فرهنگ وتمدن : گفتگو

  میزگرد روزنامه جام جم با اعضا  پژوهشگاه علوم انسانی: دکتر یحیی فوزی؛ استاد و معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی،دکتر موسی نجفی؛ دکتر سیروس نصرا…زاده؛ رئیس پژوهشکده زبان‌شناسی و دکتر عبدالرحمان حسنی‌فر، عضو پژوهشکده تاریخ یحیی فوزی: نقش هویت در بنیاد تمدن نوین اسلامی هویداست بحث‌های هویتی در ایران هم…