یمن (PDF)

علل شکل گیری و ماهیت جنبش های سیاسی در خاورمیانه:

بررسی موردی جنبش سیاسی در یمن

چکیده:

جریانات اسلامگرا در یمن شامل شیعیان زیدی و بخش مهمی از اهل سنت بوده که اخوان یمن در بین نت و الحوثی ها در بین شیعیان از اهمیت خاصی برخوردارند.

یان نیروها بدنبال قیام های مردمی اخیر در تونس و مصر و برخی کشورهای دیگر در خاورمیانه مبارزات خود را در قالب راهپیمایی های گسترده اما آرام ادامه دادند و خواستار اصلاحات سیاسی و اجتماعی در کشور می باشد که در این مقاله تلاش می کنیم به بررسی ابعاد مختلف این جنبش سیاسی و روند تحولات و علل شکل گیری و ماهیت آن بپردازد و بر اساس گونه شناسی فکری این نیروها و مبانی فکری و اهداف هر یک از آنها چشم انداز آینده این جنبش را تبیین کند.

واژگان کلیدی:

جنبش اسلامی، یمن، اخوان المسلمین یمن، شیعیان زیدی، الحوثی

 برای دریافت فایل pdf کلید کنید (یمن)

درباره نویسنده