اندیشه سیاسی در ایران بعد از انقلاب

کتاب «اندیشه سیاسی در ایران بعد از انقلاب» نوشته یحیی فوزی توسط پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، یحیی فوزی این اثر را در شش فصل نظیر؛ گفتمان‌های مهم سیاسی در ایران معاصر، گفتمان حکومت اسلامی بعد از انقلاب و خرده گفتمان‌های آن و چالش‌های فکری گفتمان‌ها درباره موضوعات مهم سیاسی در سال اول انقلاب، تدوین کرده است.

همچنین، چالش‌های گفتمان اسلام فقاهتی در دهه اول انقلاب و پیامدهای آن بر تحول این گفتمان، ظهور خرده گفتمان‌های مختلف درباره منشا مشروعیت ولایت فقیه و گفتمان حکومت عرفی مسلمانان، عناوین دیگر فصل‌های این کتابند.

نویسنده کتاب «اندیشه سیاسی در ایران بعد از انقلاب» درصدد است ضمن بررسی و تبیین سیر تحول اندیشه سیاسی در ایران بعد از انقلاب، به این سوالات پاسخ دهد که سه گفتمان اندیشه سیاسی‌ یعنی مارکسیسم، ناسیونالیسم لیبرال و اسلام سیاسی در دوران بعد از انقلاب دچار چه تحولات اندیشه‌ای شده‌اند؟ و این تحولات متاثر از چه عوامل عینی و ذهنی بوده‌اند؟

در مقدمه این اثر، مسایل و بحران‌های فکری بعد از انقلاب در سه نکته خلاصه شده‌اند. نخست، فروپاشی نظام سیاسی سلطنتی و ضرورت تعیین الگوی جایگزین برای آن است که در این مرحله نیروهای انقلابی که با یکدیگر در مبارزه علیه شاه و نظام سلطنت وحدت نظر داشتند، در تعیین الگوی جدید بر اساس مبانی نظری جامعه آرمانی خود به ارایه الگوهای متفاوتی پرداختند. این موضوع جریانات فکری بعد از انقلاب را از یکدیگر متمایز و مواضع اندیشه‌ای آن‌ها را شفاف‌تر کرد.

دومین مساله، نحوه تعیین جهت‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نظام سیاسی جدید بود که حول تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح شد و نیروهای اسلام‌گرا را به جریانات فکری متفاوتی تقسیم و گفتمان‌های جدیدی را مطرح کرد.

سومین مقطع نیز هنگامی است که با تثبیت قدرت نیروهای اسلام فقاهتی در عرصه سیاسی کشور، آنان تلاش کردند به اجرای احکام اسلام و اسلامی کردن امور بر اساس آموزه‌های فقه شیعه بپردازند.
یحیی فوزی برای تدوین این کتاب از یکصد منبع فارسی استفاده کرده است.

کتاب «اندیشه سیاسی در ایران بعد از انقلاب» در شمارگان 1000 نسخه، قطع وزیری، 232 صفحه و بهای 32000 ریال توسط پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی منتشر شده است.112

 

3

4

درباره نویسنده