ماجرای مک فارلین در زمان جنگ ایران وعراق

کتاب ماجرای مک فارلین نوشته اینجانب  به جزییات دیدار مک فارلین فرستاده آمریکا در زمان جنگ تحمیلی به ایران اشاره دارد که جزئیات آن در لینک زیر قرار داده شده است

 

http://www.negineiran.ir/article_4713_2b87c348638900c1dc25a73aa8eda8eb.pdf

درباره نویسنده