۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

این عکس‌ها در آوریل ۱۹۲۱ (۱۳۰۰)  در مورد ایران و ایرانیها در اواخر دوره قاجار در مجله نشنال جیوگرافیک به چاپ رسید.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
 ۱– دروازه ورودی تخت جمشید، که ارتش داریوش و خشایار آز آن برای فتح آسیای صغیر عبور نمودند.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۲– شخم زدن زمین‌های زراعی و آماده سازی بستر برای بذر.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
 ۳– کودکان ایرانی.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
 ۴– آغوشی کودکان و طریقه لباس پوشیدن ایرانی‌ها همانند جیپسی‌های امروزی.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۵– روحانی و معلم ایرانی، بر ناخن‌های دستانش حنا گذاشته است.
 ۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۶– اعدام مجرم در ملاء عام با بستن او به توپ در تهران به تاریخ جمعه 12 فروردین 1300 شمسی.
 ۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
 ۷– صحنه اعدام، در مسجد شیخ لطف الله، اصفهان.
 ۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
 ۸– مردی در لباس اشرافی دوران ساسانی.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۹– پخت نان و برنج، بازار.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۱۰– نان‌های تازه پخت شده برای فروش، شیراز.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۱۱– نانوایی در یکی از خیابان‌های شیراز، دولت نانوا‌های گران فروش را به تنور می‌انداخت.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۱۲– رستوران روباز ایرانی و کباب کردن گوشت گوسفندی.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۱۳– میوه فروشی، بازار شیراز.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
 ۱۴– فروشنده دورگرد آب با مشک در تهران.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۱۵– روحانی ایرانی در حال خواندن قرآن.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۱۶– فروش آش داغ در خیابان‌ها برای سه وعده صبح، ظهر و عصر.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۱۷– فروشنده دوره گرد به دنبال مشتری. بر روی شانه‌های این مرد، تعداد زیادی از حوله‌های قدیمی است که در حمام‌های ایرانی به وفور استفاده می‌شدند.
 ۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
 ۱۸– زنان ایرانی در لباس‌های محلی منطقه.
 ۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
 ۱۹– کوله‌ای از پشم شتر بر روی دوش دهقانان ایرانی.
 ۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۲۰– حرکت قطار در صبح برای اولین بار از تهران. نخستین راه آهن بین تهران و ری (شاه عبدالعظیم) ساخته شد و طول آن ۸۰۰۰ هزار و ۷۰۰ متر بود.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۲۱– حمام کردن در دریای خزر.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۲۲– یکی از دروازه‌های زیبای شهر تهران در زیر برف زمستانی.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۲۳– میدان نقش جهان، اصفهان.
 ۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۲۴- چهل ستون، اصفهان.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۲۵– نمایی از حوض روبروی چهل ستون، اصفهان.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۲۶– دروازه کاخ تخریب شده شاه عباس و عمارت کلاه فرنگی عالی قاپو در اصفهان.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۲۷ – نمایی از دروازه قرآن شیراز.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۲۸–  باغ تخت، دو مایلی شمال شیراز، ساخته شده در ابتدای قرن 17 توسط شاه عباس کبیر به عنوان یک کاروان سرای سلطنتی.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۲۹– نمایی از منطقه بیرجند، خراسان. فرش‌های دست باف این منطقه از شهرت خاصی برخوردار هستند.
 ۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۳۰– نقش رستم، تصویری از درباریان ساسانی. از میان پادشاهان ساسانی، اردشیر بابکان نخستین کسی است که در این محوطه، سنگ نگاره‌ای تراشیده است.
 ۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۳۱– مقبره کوروش کبیر، پاسارگاد.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۳۲– پرسپولیس، پایتخت با شکوه و تشریفاتی پادشاهان ایرانی در زمان امپراتوری هخامنشیان. کاخ آپادانا و کاخ تچر در عکس دیده می‌شوند.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۳۳– سنگ تراشی‌های غار شاپور، در ۳ مایلی جنوب کازرون.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۳۴– سنگ تراشی‌های مدرن در شهر ری یا رگا.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۳۵– جمع آوری کرم‌های ابریشم، انزلی، دریای خزر.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۳۶– کم بینایی که نابینایی را راهنمایی می کند!
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۳۷– گروهی از پسران محصل، همدان. در ایران قدیم، در مکتب خانه‌ها قرآن با نوشته‌های عربی تدریس می‌شده است.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۳۸– گروهی از دختران ارمنی و ایرانی محصل.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۳۹ – گذر گاهی طاقدار به همراه کاشی‌های رنگی، بازار.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۴۰ – مکتبخانه، مدرسه ایرانی.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۴۱ –سوپ و تکه‌ای نان به همراه قلیان، ضیافتی دخترانه.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۴۲ – بادکش انداختن توسط طبیب زن.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۴۳ – زنان ایرانی در پوشش چادر.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۴۴ – حجاب دختران روستایی ارمنی، جلفا.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۴۵ – زنان ایرانی در حال ترک گرمابه‌ای محلی (حمام) به همراه مستخدم. جمعه‌های هر هفته زمان حمام بوده است.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۴۶ – کاروانسرایی ایرانی، مکانی که ارابه‌ها و کاروان‌ها در آنجا استراحت می‌کرده اند.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۴۷– کاروان‌ها در کنار زاینده رود تا غروب خورشید منتظر می‌ماندند، در نزدیکی شهر ارمنی‌ها، اصفهان.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۴۸ – کاروانی در حال سفر به مکانی زیارتی. ایرانی از زمان‌های دیر باز به سفر‌های زیارتی مانند کربلا و نجف عزیمت می‌کردند.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۴۹– دو زن امریکایی بر روی کجاوه. کجاوه اتاقک‌های چوبی است که بر پشت چهار پایان می‌بندند.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۵۰– فرمانداران ایرانی، برای انتقال گروهی از افراد متهم، آن‌ها را همراهی می‌کنند.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۵۱– ارابه‌ای در حال ورود به پایتخت قدیم ایرانی‌ها، جنوب غربی تهران.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۵۲– زن و شوهر در حال سفر به مکانی زیارتی.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۵۳– دو درویش ایرانی.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۵۴ – بره هدیه شده توسط فرمانروای منطقه.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۵۵– گروهی از کودکان قبیله‌ای.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۵۶ – گروهی از شکارچیان ایرانی، در منطقه‌ای از جنگل‌های دریای خزر.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۵۷– بازار میوه، ارومیه.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۵۸– غرفه‌ مسگری در بازار.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۵۹– پوشش زنان در سفر به همراه خورجینی بر روی چهار پا، که در آن غذا و لباس حمل می‌کردند.

 ۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۶۰– نمایی از کوه دماوند.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۶۱– پسران ایرانی در حال پیاده روی، کوه‌های البرز.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۶۲– جاده‌ای در رشته کوه البرز، جنوب دریای خزر.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۶۳– برداشت دانه‌های گندم، جنوب ایران.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۶۴– دروازه قزوین، رشت.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۶۵– مراسم خاکسپاری، همدان.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۶۶– مردم ارومیه منتظر ورود شاه.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۶۷– پوشش زن بختیاری، غرب اصفهان.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۶۸– کشیدن قلیان، گبر آباد.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۶۹– خان ایرانی به همراه محافظین اش.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۷۰– نمایی داخلی از مدرسه چهار باغ که در دوره شاه سلطان حسین بنا شده است، اصفهان.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۷۱– یک ایرانی در حال اقامه نماز.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۷۲– یک ایرانی در حال اقامه نماز.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۷۳– اولین قطار وارد شده به تبریز. این خط راه آهن ایران را به کشور‌های برون مرزی متصل می‌کرده است. تبریز به جلفا و سپس مرز روسیه.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۷۴– ژاندارم ایرانی.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۷۵– عشایر در اقامتگاه پاییزه یا قشلاق.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۷۷ – تاج و تخت عظیم و باشکوه پادشاه ایران.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۷۸– دژ ایزدخواست یکی از آثار تاریخی استان فارس مربوط به دوره ساسانیان. این دژ باستانی را که با نام‌های دیگری همچون قلعه سرسنگ یا قلعه کهنه نیز می‌خوانند در شرق جاده اصفهان به شیراز قرار دارد.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۷۹ – پرورش دهنده بوقلمون‌ها در حال هدایت آن‌ها در یکی از خیابان‌های تهران.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۸۰ – چوپان ایرانی در ارتفاعات کوه‌های البرز.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۸۱– دسته‌ای از قاطر‌ها و الاغ‌ها در حال جابه جایی بار.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۸۲– پل مقاوم و سنگی، ساخته شده بر روی رود خانه، کردستان.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۸۳– کوهنوردان فاتح قله دماوند.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۸۴ – درب هایی از جنس پتو، درب ورودی یکی از خانه‌های روستایی.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۸۵ – زنی در حال فرش بافی.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۸۶– یک فرش کاشانی.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۸۷– زنی ایرانی در حال ریسندگی.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۸۸– یک مادر ایرانی به همراه فرزاندانش.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۸۹– مهمانی چای زنان.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۹۰- سیمای مرد لر.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۹۱– سفر ایرانیان ثروتمند.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۹۲– خانه‌ای روستایی، رشت.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۹۳– فرمانداری منطقه، تالاب انزلی، دریای خزر.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۹۴– مسیر رفت و آمد از انزلی به رشت.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۹۵– بندر انزلی

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران
۹۶– مغازه‌ها در بازار رشت.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۹۷– سربازان روبری پرده در حیاط کاخ گلستان.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۹۸– خیابان‌های شلوغ، جهت برگزاری مراسم مذهبی در ماه محرم.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۹۹– تصویری از برگزاری مراسم مذهبی محرم.

۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

۱۰۰– برگزاری یکی از بزرگترین مراسم‌های ایرانی در ماه محرم.
۱۰۰ عکس از ۱۰۰ سال پیش ایران

منبع: نشنال جئوگرافیک
ترجمه: وب‌سایت فرادید

درباره نویسنده