تقدیر جشنواره بین المللی فارابی از اثر پژوهشی با عنوان “امام خمینی در مواجهه با مخالفان ومنتقدان :مطالعه بنیانهای نظری وسیره عملی “

این کتاب با هدف تبیین امام خمینی در خصوص مخالفان اعتقادی و سیاسی ایشان  توسط  دکتر یحیی فوزی با سفارش موسسه تنظیم ونشر آثار امام  تألیف شده است و تلاش می کند تا به شبهات مطروحه در خصوص نوع مواجه ایشان با مخالفان پاسخ دهد. امام خمینی بعنوان رهبری انقلابی که با حمایت اکثریت ملت موفق به تاسیس نظام اسلامی گردید همواره در اندیشه ونظرات خود بر حفظ حقوق سیاسی آحاد مردم تاکید کرده است اما برخی نویسندگان با استناد به برخی مواضع وسیره عملی ایشان، برخی انتقادات رااز ایشان  در برخورد با مخالفان  ومنتقدان همچون گروه های سیاسی وشخصیتهای  مخالف یا منتقد  مطرح کرده اند  که در این پژوهش تلاش می گردد تا  ضمن مروری بر بنیانهای فکری ومواضع نظری ایشان در نوع مواجهه با منتقدان و مخالفان ( مخالفان عقیدتی ، فکری ، سیاسی  و.. ) ومعاندان (محارب وغیر محارب و..) به بررسی سیره عملی ورفتاری ایشان در دوران بعد از انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت  در واقع مسئله این پژوهش پاسخ به شبهاتی است که در خصوص سیره ورفتار عملی امام خمینی در مواجهه با مخالفان ومنتقدان مطرح می گردد لذادر بستر  تاریخی بعد از انقلاب ، به بررسی سیره رفتاری امام  در این موضوع خواهیم پرداخت  واصول حاکم بر رفتار سیاسی ایشان در برخورد با مخالفان ومنتقدان را استنتاج می کنیم تا بتواند علاوه بر رفع شبهات مطروحه ، راهگشای آینده انقلاب در مواجهه با این موضوع باشد .

این اثر  که در سیزدهمین جشنواره فارابی بعنوان اثر شایسته تقدیر شناخته شد در500 صفحه بزودی  از سوی انتشارات عروج منتشر خواهد شد

لینک خبر  وتصاویر

فیلم خبر

درباره نویسنده