مطالعه تجربه مواجهه نظری و عملی جمهوری اسلامی ایران با جنبش های اسلامی و آزادی بخش و مسئله فلسطین

اندیشکده سیاست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تحت عنوان نشست اندیشه‌ورزی موضوع “مطالعه تجربه مواجهه نظری و عملی جمهوری اسلامی ایران با جنبش های اسلامی و آزادی بخش و مسئله فلسطین” را در دستور کار قرار داده، پیرامون آن به گفتگو می پردازد.
این مباحث که به عنوان مقدمه ای بر تبیین ساز و کار پیشبرد تدبیر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می شود، در چهار چوب تبیین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انتخاب و مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

در این نشست آقایان دکتر یحیی فوزی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دکتر یعقوب توکلی عضو هیأت علمی دانشگاه معارف اسلامی پیرامون موضوع مطرح شده سخن خواهند گفت.
در پایان هر یک از سخنرانی ها، اعضای اندیشکده سیاست و دیگر اندیشکده های شرکت کننده، با طرح سوال و اظهار نظر به تکمیل مباحث پرداخته، نقد و نظر خویش را بیان می کنند.
این نشست روز دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ از ساعت ۸ الی ۱۰ صبح با حضور اعضای اندیشکده سیاست و دیگر اعضای اندیشکده ‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در محل مرکز الگو برگزار و برای دیگر علاقه مندان مباحث مطروحه، به صورت مجازی از طریق اتاق مجازی اندیشکده سیاست به نشانیtalk.olgou.ir اتاق اندیشکده سیاست(باهماهنگی دبیرخانه اندیشکده سیاست) قابل استفاده است.

درباره نویسنده