کنفرانس در روسیه

کنفرانس مالزی 2

کنفرانس مالزی 1

کنفرانس در پاکستان

کنفرانس در هند

کنفرانس در سریلانکا

انقلاب اسلامی و الگوی بدیل نوسازی

مقاله «انقلاب اسلامی و الگوی بدیل نوسازی» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

سیره مدیریتی امام خمینی

ماجرای مک فارلین

ناشر: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ،   نویسندگان(پدیدآورندگان): علیرضا لطف‌الله‌زادگان، یحیی فوزی‌تویسرکانی، مهدی انصاری،   نوبت چاپ: ۱   سال انتشار: ۱۳۸۰   تیراژ: ۳۰۰۰   تعداد صفحات: ۸۴۲   رده بندی دیویی: ۹۵۵.۰۸۴۳۰۲   شابک: ۹۶۴-۶۳۱۵-۰۸-۹   زبان: فارسی   مکان ناشر: تهران – تهران…

مذهب ومدرنیزاسیون

مطالب این کتاب در سه بخش به طبع رسیده است .در بخش نخست مفهوم نوسازی شاخص‌های نوسازی، مفهوم مذهب در ایران و نگرش‌های مختلف مذهبی بررسی شده، همچنین میزان همگونی‌ها و ناهمگونی‌های هر یک از نگرش‌ها با شاخص‌های جدید نوسازی ارزیابی گردیده است .در پایان این بخش مبانی فکری و…